orabi20000

Dr. Mohamed A. Orabi

Lecturer - Rural Sociology

Faculty of agriculture

Address: Sohag, Egypt

237

Like

الإحصاء االجتماعي

2018-10-21 19:01:52 |

مفيكـ اإلحصاء االجتماعي - أىميتو في الدراسات التربكية كاالجتماعية كالنفسية - مقاييس النزعة
المركزية )الكسط، الكسيط - المنكاؿ - التشتت - التطابؽ النسبي - التكافؽ - تحميؿ التبايف - االرتباط البسيط
- االنحدار البسيط.


Notes on Probability

2018-10-21 19:13:15 الإحصاء االجتماعي
Basic ideas 1 1.1 Sample space, events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 What is probability? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.3 Read more

2021-12-06 00:29:13 الإحصاء االجتماعي
محاضرة اختبار الفروض الإحصائية Read more

introduction to sampling methods

2021-12-20 00:57:07 الإحصاء االجتماعي
introduction to sampling methods Read more

introduction to sampling

2021-12-20 00:57:39 الإحصاء االجتماعي
introduction to sampling methods Read more

اختبار مربع كاي

2021-12-27 16:54:42 الإحصاء االجتماعي
اختبار مربع كاي Read more

إحصاء اجتماعي

2019-04-23 10:44:22 الإحصاء االجتماعي
أعزائي الطلاب إليكم مصدر جيد جدا من المصادر العربية في الإحصاء الاجتماعي د. محمد عرابي Read more

Meta Analysis

2019-05-20 09:08:16 الإحصاء االجتماعي
إجراء تحليل Meta Analysis Read more

Cluster Analysis

2019-05-20 09:11:27 الإحصاء االجتماعي
https://ai.vub.ac.be/sites/default/files/lecturemaster2011.pdf Read more

Statistical Methods

2019-05-20 09:13:10 الإحصاء االجتماعي
http://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/1introduction3.pdf Read more

Basics of Statistics -How To?

2019-05-20 09:14:17 الإحصاء االجتماعي
https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/statistics-basics/ Read more

SPSS Q&A Supplement

2019-12-03 13:56:14 الإحصاء االجتماعي
SPSS Q&A Supplement Read more