ibrabbas7

Prof. Dr. Ibrahim A. Abbas

Professor - Department of Mathematics

Faculty of science

Address: Sohag University, Egypt.

279

Like
2018-11-16 14:35:05 | 40 | استاتيكا ١
1ch3_2
**الإحتكاك ( أكمل )** * تقل قيمة معامل الإحتكاك بين جسمين متحركين عن قيمتها فى حالة إتزان الجسمين بنسبة .............. * النسبـة بين قوة الإحتكـاك النهـائى ورد الفعـل العمودى ...................... وتسمى بمعامل.....................وتتراوح قيمته بين ....................... للأجسام ...................و..................للأجسام...................... * قوة الإحتكاك تعمل دائماً فى الإتجاه ..............................لإتجاه الحركة . Read more

2018-11-16 14:24:14 | 53 | استاتيكا ١
1ch3_1
**الإحتكاك ( إختار )** ======== 1-تقل قيمة معامل الإحتكاك بين جسمين متحركين عن قيمتها فى حالة إتزان الجسمين بنسبة أ) 25% ب) 50% ج) 75% 2-النسبة بين قوة الإحتكاك النهائى ورد الفعل العمودى أ) ثابته ب) متغيره ج) تعتمد على السرعة 3-معامل الإحتكاك تتراوح قيمته بين أ) (o,1) ب) (-1 ،1) ج) (1،-1 ) د) كل مما سبق 4-معامل الإحتكاك ... Read more

2018-11-16 14:19:10 | 1 | ميكانيكا 2
2ch4_7
إذا كان V`, Vهما على الترتيب أكبر وأصغر سرعة لكوكب يدور حول الشمس فأوجد الاختلاف المركزي لمسار الكوكب. Read more

2018-11-16 14:15:40 | 1 | ميكانيكا 2
2ch4_6
أوجد قانون السرعة لجسيم يتحرك على منحنى قطع مخروطي. Read more

2018-11-16 14:13:08 | 0 | ميكانيكا 2
2ch4_5
يتحرك جسيم كتلته mتحت تأثير قوة تجذبه نحو oإذا قذف الجسيم من قبو على بعد من oبسرعة فأثبت أن معادلة المسار هي عندما n> 1وأن معادلة المسار تصبح عندما تكون n < 1. Read more

2018-11-16 14:11:12 | 0 | ميكانيكا 2
2ch4_4
يتحرك جسيم كتلته الوحدة تحت تأثير قوة مركزية جاذبة حيث هو بعد الجسيم عند مركز الجذب Aإذا قذف الجسيم في نقطة Bالتي تبعد مسافة عن مركز القوة بسرعة بزاوية قدرها مع AB. فأثبت أن المعادلة التفاضلية للمسار هي حيث qهي الزاوية بين A Bونصف القطر الاتجاهي. Read more

2018-11-16 14:09:28 | 2 | ميكانيكا 2
2ch4_3
جسيم كتلته واحد جرام يتحرك تحت تأثير قوة جذب مركزية تتناسب عكسياً مع مكعب rبحيث تساوي القوة واحد داين عند r = 1 cmأوجد معادلة المسار علماً بأنه عند q= oفإن r = 2والسرعة تساوي ½ cm/ secواتجاهها يصنع زاوية مع الخط الابتدائي. Read more

2018-11-16 14:08:07 | 1 | ميكانيكا 2
2ch4_2
إذا كان المسار المركزي لجسيم هو قطع مخروطي فأثبت أن القوة تخضع لقانون التربيع العكسي. Read more

2018-11-16 14:06:55 | 1 | ميكانيكا 2
2ch4_1
يتحرك جسيم تحت تأثير قوة مركزية في مسار معادلته r2= a2cos 2 qأثبت أن السرعة تتناسب عكسياً مع مكعب rإثبت كذلك أن القوة تتناسب عكسياً مع r7. Read more

2018-11-16 14:02:34 | 2 | ميكانيكا 2
2ch3_9
ينزلق جسيم كتلته mعلى سلك أملس على شكل سيكلويد محوره رأس ورأسه إلى أعلى فى وسط مقاومة إذا بدأ الجسيم من سكون من نقطة تبعد مسافة قوسية cفى رأس السيكلويد، إثبت أنه يصل إلى الناب بعد مضى زمن قدره حيث 2 aطول محور السيكلويد. Read more